Return & Refund
0

Return & Refund

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า
กรุณาตรวจสอบกล่องบรรจุสินค้าและสินค้าภายในทันทีเมื่อท่านได้รับสินค้าว่าได้รับความเสียหายจากการขนส่งหรือไม่ โดยปกติกล่องบรรจุสินค้าอาจมีการบุบหรือฉีกขาดได้เนื่องจากการขนส่งสินค้า หากพบสินค้าภายในได้รับความเสียหาย กรุณาติดต่อเราทันทีที่ 02-641-4799 หรือ Line id @fitmaster (วันจันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.) พร้อมแจ้งข้อมูลเลขที่การสั่งซื้อ และเบอร์ติดต่อของท่าน พร้อมรูปถ่ายสินค้าที่ท่านได้รับ

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า
ท่านสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 1. ได้รับสินค้าผิด โดยสินค้าที่ส่งคืนมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพใหม่, สินค้าครบ (สินค้าแถม, อุปกรณ์เสริม,กล่องบรรจุสินค้า), สินค้า และกล่องบรรจุสินค้าไม่ได้รับความเสียหาย
 2. สินค้าชำรุด เสียหาย หรือบกพร่องจากการผลิต โดยสินค้าที่ส่งคืนมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพเดิม หรือยังไม่ได้ใช้ โดยจะต้องส่งคืนสินค้า และเอกสารให้ครบถ้วน (สินค้าแถม, อุปกรณ์เสริม,กล่องบรรจุสินค้า, คู่มือสินค้า, ใบเสร็จรับเงิน, ใบรับประกัน) สินค้าจะต้องถูกส่งมาในกล่องบรรจุสินค้าเดิม
 3. ไม่สามารถคืนสินค้าเนื่องมาจากสาเหตุของการเปลี่ยนใจได้ หากบรรจุภัณฑ์ได้รับการเปิด/ฉีก หรือแกะ ออกมาแล้ว
 4. ไม่สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าหลังจากเกินระยะเวลาการเปลี่ยนคืนสินค้า 7 วัน หลังจากผ่านระยะเวลานี้แล้ว สินค้าจะได้รับการคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
เอกสาร และสิ่งที่จำเป็น สำหรับการเปลี่ยนคืนสินค้า
 1. เอกสารการซื้อขาย (ใบรับประกันสินค้า, ใบจัดส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน) ให้ส่งแนบลงไปในบรรจุภัณฑ์
 2. จัดส่งสินค้าด้วยกล่องบรรจุสินค้าเดิม
 3. ระบุสาเหตุของการเปลี่ยนคืนสินค้า และทำตามเงื่อนไขขั้นตอนที่กำหนดไว้
ขั้นตอนการเปลี่ยนคืนสินค้า
 1. แจ้งความประสงค์ที่จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ 02-641-4799 หรือ Line id @fitmaster (วันจันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.) เพื่อแจ้งสาเหตุหรือความประสงค์ในการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า โดยแจ้งข้อมูลเลขที่การสั่งซื้อ และเบอร์ติดต่อของท่าน และอาจส่งรูปถ่ายเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและดำเนินการ
 2. ตรวจสอบข้อมูลคำสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคำสั่งซื้อ และดำเนินการติดต่อกลับเรื่องภายใน 1-3 วันทำการ เพื่อแจ้งผลให้นำส่งสินค้ากลับบริษัท เพื่อตรวจสอบและประเมินสภาพของสินค้า
 3. ดำเนินการส่งสินค้าคืน เพื่อทำการตรวจสอบ และประเมินสภาพของสินค้า กระบวนการตรวจสอบสินค้าจะใช้เวลาโดยประมาณ 4-7 วันทำการ สำหรับสินค้าที่มีรายละเอียดซับซ้อน อาจจะมีระยะเวลาในตรวจสอบเกิน 7 วันทำการได้
 4. แจ้งผลการอนุมัติ ทางเราจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบตัวสินค้าของท่านว่าได้รับผลการอนุมัติเป็นอย่างไร หากได้รับผลอนุมัติ จะมีการแจ้งเรื่องการเปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงินให้ท่าน
 5. ดำเนินการเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงิน การเปลี่ยนคืนสินค้าจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ จะมีการติดต่อเพื่อแจ้งเรื่องการเปลี่ยนสินค้า และการส่งสินค้าไปตามที่อยู่ของท่าน ในกรณีการคืนเงิน หลังจากสินค้าได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการดำเนินการ หากคุณต้องการเงินคืนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เราขอให้คุณกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของคุณให้ครบถ้วน เพื่อทำการคืนเงินให้ โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 7 - 45 วัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบวิธีการคืนเงิน
หมายเหตุ ทางเราต้องขออภัยที่ไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งสินค้าให้ได้