Warranty
0

Warranty

การรับประกันสินค้าเครื่องออกกำลังกาย

เงื่อนไขการรับประกัน (นับจากวันที่จัดส่งสินค้า)
  1. สินค้ามูลค่าต่ำกว่า 3,000 บาท รับประกันเป็นระยะเวลา 7 วัน
  2. สินค้ามูลค่า 3,001 บาทขึ้นไป รับประกันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
    1. สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานภายในบ้าน ระยะเวลารับประกัน 1 ปี
    2. สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานภายในสถานบริการ หรือสโมสร ระยะเวลารับประกัน 6 เดือน
  3. การรับประกัน ไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟองน้ำ เบาะ นวม บันได ฝาครอบ ที่พักเท้า จุกปิดฯ ยาง หนังหุ้ม ที่วัดหัวใจ สายพานวิ่ง กระดานรองวิ่ง รอก สลิง รอยขีดข่วน และคราบสนิมต่างๆ
  4. การรับประกันสินค้า จะต้องมีการแสดงเอกสารใบรับประกันสินค้า หรือ เอกสารการซื้อสินค้า หรือ ใบเสร็จรับเงิน จึงจะอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
  5. การรับประกันไม่รวมถึงการเข้าบริการที่หน้างาน กรุณาติดต่อ 02-641-4799